Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Петър Богдан Бакшев-1909"
ПЛОВДИВ
РАКОВСКИ
ГРАД РАКОВСКИ
кв.Секирово, ул."Петър Богдан" №77
000455891
0894267888
chitalishte_p.b@mail.bg
Илиана Климентова Гендова
Решение №3278/14.05.1997г.

Териториален обхват на обслужване


7460 бр.
225 бр.
91 бр.

Филиали, адрес, телефон


-
-
-
-
-


Библиотечен фонд

2015
14710 бр.

Набавени
117 бр.
4 бр.

Заети библиотечни документи


2193 бр.
0 бр.
117 бр.

Посещения


1204 бр.
48 бр.
100 бр.
10 бр.
10 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА

ДА

ДА

Специализирани библиотечни услугиот 08 ч. до 17.30

Обща площ на библиотеката


200 кв.м.

50 кв.м.

Раковски, ул.\\

Площ за обслужване на читатели


50 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
0 бр.
1 бр.
1 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


1 бр.
"Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност"

0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.

бр.

Участия в семинари и квалификационни занятия на РНБ"Иван Вазов"- гр.Пловдив

Попълнено от Иванка Говедарова-библиотекар при НЧ \"Петър Богдан Бакшев- 1909\"- гр.Раковски


Данните са попълнени на 2016-04-28 10:58:28