Данни за библиотека
Библиотека при Народно читалище "Анжела Чакърян-2008"
РУСЕ
РУСЕ
ГРАД РУСЕ
ул. "Дондуков Корсаков" 38
175501898
0899145553
0
fufa55@abv.bg
няма
Анник Дахлиян
2008

Териториален обхват на обслужване


670 бр.
79 бр.
5 бр.

Филиали, адрес, телефон


няма
няма
няма
няма
няма


Библиотечен фонд

2016
4985 бр.

Набавени
297 бр.
5 бр.

Заети библиотечни документи


484 бр.
0 бр.
297 бр.

Посещения


255 бр.
324 бр.
500 бр.
0 бр.
28 бр.

Видове библиотечни услуги


Основни библиотечни услуги


ДА
ДА
ДА

ДА

Специализирани библиотечни услуги


ДАДА
от 09.00 до 18.00

Обща площ на библиотеката


90 кв.м.

0 кв.м.

Площ за обслужване на читатели


70 кв.м.
0 кв.м.

Условия за достъп на хора с уврежданияОборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
1 бр.
1 бр.
1 бр.
0 бр.

Участия в проекти


0 бр.


0 бр.


0 бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


1 бр.

0 бр.

0 бр.

1 бр.

0 бр.

0 бр.

0 бр.Попълнено от


Данните са попълнени на 2017-07-10 15:19:32