Актуално

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща

Резултати от първата сесия по програмата за обновяване на библиотечните фондове - 2020 - 06.07.2020

ministerstvo-e1470923736354_s.jpg

Със заповед № РД09-255/29.04.2020 г. беше обявена първа конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по Програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г. Конкурсната сесия е на обща стойност 1 млн. лв. и е насочена към Националната библиотека, регионалните и общински библиотеки. Процедурата се осъществява по реда на утвърдените със заповед № РД09-540/03.06.2019 г. правила.   В посочения в обявата едномесечен срок постъпиха 44 проектни предложения на обща стойност 868 125,84 лв. От тях са одобрени 36 проекта, които са на обща стойност 714 385 лв.   Резултатите от конкурсната сесия за одобрените и неодобрените проектни предложения можете да видите  тук.   Съгласно чл. 18 от Правилата за реализацията на одобрените за финансиране проекти ще бъдат изготвени договори.

Сесия по програмата "Помощ за книгата" - 2020 - 06.07.2020

ministerstvo-e1470923736354_s.jpg

Министерство на културата обявява конкурсна сесия по програма „Помощ за книгата” 2020 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. Програмата ще финансира творчески проекти в областта на книгоиздаването в направленията: българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши и културно наследство и съвременна култура.   В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).   Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.   Финансовата помощ, за която се

Втора конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” - 06.07.2020

ministerstvo-e1470923736354_s.jpg

Министерството на културата обявява втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г. На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 2, от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”, утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г. Министерството на културата обявява втора конкурса сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г. Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 284 млн. лв.   Право на

Работна среща между министъра на културата и представители на АБК - 02.07.2020

95411502_2041614392649509_4960260397325090816_o_s.jpg

Министърът на културата Боил Банов проведе среща с представители на Асоциация „Българска книга“ в Министерството на културата днес, 2 юли 2020 г. По време на разговора бяха обсъдени актуални въпроси за състоянието на книжния сектор, продължаването на мерките за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в страната, както и инвестициите в мрежата от обществени библиотеки. Беше обсъдена и възможността за създаването на две работни групи с цел актуализация на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване и за разработване на проект на Закон за книгата. Срещата се проведе по предложение на Асоциацията, която беше представена от Велизара Добрева, председател на УС, както и членове на ръководството.

Провеждане на културни събития и конференции след 15 юни - 13.06.2020

p1040480_s_s_s_s.jpg

Културни събития и конференции могат да се провеждат с до 50% от капацитета на местата в залата след 15 юни. Министърът на здравеопазването издаде нови заповеди, които регламентират противоепидемичните мерки до края на месеца. С документите може да се запознаете на посочените в текста линкове и на интернет страницата на Министерството на културата.   Конгреси, конференции, семинари и изложения, както и провеждането на културно-развлекателни мероприятия, в т.ч. театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други, могат да се провеждат след 15 юни. Условието е заетостта на местата в салоните да е до 50 % от общия капацитет за настаняване на зрители, през една седалка или при физическа дистанция от 1,5 м. Същата заповед оставя в сила забраната за посещения в дискотеки, пиано-барове, нощни барове,

предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 следваща