Актуално

Проект на правила за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки

16.05.20

Размер на шрифта: a |a |a|
95411502_2041614392649509_4960260397325090816_o_xs.jpg

Публикуван е Проект на правила за разпределяне на допълнителни седства за регионалните библиотеки от Държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата

 

Правилата определят реда за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата в изпълнение на чл. 61, т. 2 от Закона за обществените библиотеки. Допълнителни средства на регионалните библиотеки се предоставят за функциите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6, 8 и 10 от Закона за обществените библиотеки, както следва:

1. За координация по организацията на библиотечно-информационното обслужване на територията на региона;

2. За поддържане на архив на краеведския печат и литература и координиране събирането, съхраняването, организирането и разпространението на краеведска информация и библиография по краезнание;

3. За създаване и развитие на регионални автоматизирани библиотечно-информационни мрежи;

4. За извършване на координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона;

5. За разработване и участие в програми и проекти;

6. За събиране и обработване на статистическа информация и поддържане на база данни за библиотеките от региона;

 

Допълнителни средства на регионалните библиотеки се предоставят и за оказване съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.


 

Срок на общественото обсъждане - до 30 май 2020 г.

 

За предложения и коментари: l.savkova@mc.government.bg


 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

всички новини