Актуално

Състав на Националния съвет по библиотечно дело - Заповед № РД 09-174 от 13.03.2018 г.

13.03.18

Размер на шрифта: a |a |a|
03795b4787368433e77c8c6d615b11ed_xs.jpg

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Назначавам Национален съвет по библиотечно дело в състав:

Председател: Амелия Гешева – заместник-министър на културата

Членове:

проф. д.ик.н. Стоян Денчев – почетен председател на Съюза на народните читалища

проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на Софийски университет „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Боряна Христова - катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Иванка Янкова – декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии, председател на Асоциацията на университетските библиотеки

доц. д-р Красимира Александрова - директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Снежана Янева – председател УС на Българската библиотечно-информационна асоциация

Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища

Иван Александров – директор на РБ „П. Р. Славейков” – гр. Велико Търново

Росица Петрова – директор на РБ „Сава Доброплодни” – гр. Сливен

Слава Драганова – директор на Читалищна библиотека „Родина” – гр. Стара Загора

Анна Кожухарова – директор на Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък

Велизара Добрева - председател на Асоциация „Българска книга”

Тихозар Кръстев – старши експерт, дирекция „Приобщаващо образование” в Министерството на образованието и науката

Галина Стоянова – член на УС на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Казанлък

Евгения Петкова – държавен експерт, дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите

Марияна Кордова – директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” в Министерството на културата

Маргарита Васева – директор на дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности” в Министерството на културата

Татяна Цветанова – директор на дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ в Министерството на културата

Доц. д-р Венцислав Велев – съветник на министъра на културата

Секретар: Луизина Савкова – главен експерт в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” в Министерството на културата

 

2. Съветът работи за изпълнение на чл. 48 от Закона за обществените библиотеки и в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността му, утвърден със заповед на министъра на културата № РД 09-57/ 05.02.2014 г

 

3. Настоящата заповед отменя заповед № РД 9К–106/ 22.11.2016 г. на министъра на културата.

всички новини