Актуално

Библиотечен форум „Библиотеката днес – предизвикателства и възможности”

18.05.17

Размер на шрифта: a |a |a|
unnamed_xs.jpg

На професионалния празник на библиотекарите – 11 май, Регионална библиотека „Дора Габе” организира библиотечен форум на тема „Библиотеката днес – предизвикателства и възможности”. Събитието откри Невяна Христова, директор на библиотеката, която поздрави гостите с празника и пожела на библиотечните специалисти здраве и благополучие, творческо вдъхновение и нови професионални успехи.

 

Библиотечният форум започна с представянето на нововнедрена Библиотечна система в Регионална библиотека „Дора Габе” и новия Интернет каталог. Златка Петрова, библиотекар направление Библиотечни фондове и каталози и Кръстинка Андреева, библиотекар направление Библиотечно-библиографско и информационно обслужване, представиха различните функции и възможностите на системата за първите внедрени модули „Книги”: Комплектуване, Каталогизация, КДБФ; „Регистрация на читатели. Заемане за дома”, „Библиотечна статистика”. Специално внимание библиотечните специалисти обърнаха на  възможностите на онлайн каталога, съдържащ над 98 000 описания на книги, графични и картографски издания на български и чужди езици, от 1983 година до днес, който непрекъснато се обновява, както с нови постъпления, така и със записи на библиотечни документи издадени преди 1983 г. Предстои въвеждане на модули Репродукции, Филми, Звукозаписи, Фотографии и Нотни издания. На потребителите скоро ще бъде предоставена възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека" (MyLibrary), персонално пространство за регистрираните читатели, който включва достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн - презаписване на заета литература, запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, заявяване на услуги (принтиране, копиране, сканиране…) и др.

 

В рамките на форума бе представен проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, реализиран с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България”, септември 2016-април 2017. Галя Маринова,  гл. библиотекар Библиотечно-библиографско и информационно обслужване, запозна публиката с целта на проекта да се формира основни образователни компетенции на деца от 4-6 г., чийто майчин език не е български, както и да се повиши мотивацията у родителите за оказване подкрепа на децата им за успешна адаптация в процеса на образование. Бяха споделени методите и формите на работа за неговото успешно реализиране. Изтъкната бе ролята на партньора Фондация „Ръка за помощ” Добрич, която е с опит във формиране на основни образователни познания при деца от ромски произход, привлече родителите за участници в проекта и сподели професионалния си опит с библиотекарите. Получените по проекта пособия и материали ще бъдат използвани от библиотеката в бъдещи дейности по ограмотяване и плавно включване в образователния процес на деца от малцинствените групи.

 

Програмата на форума продължи с презентацията на Кръстинка Андреева, библиотекар направление ББИО, „Европейски столици на културата през 2017 - Орхус /Дания/ и Пафос /Кипър/”, инициатива на Европейския съюз за популяризиране на европейското културно наследство. Гостите направиха виртуална разходка в красивите европейски градове и се запознаха с техните забележителности, със стотиците прояви, които организират. За публиката бе любопитен и факта, че през тази година Пафос ще функционира като „Фабрика на открито“ в знак на уважение към хилядолетните традиции, в които културните мероприятия се провеждат на открито, и като призив за откритост в начина на мислене, съществуване и действия. К. Андреева разказа на гостите за централната тема на Орхус 2017 - „Преосмисляне” и амбицията датският град да покаже как изкуствата, културата и творческият сектор могат да ни помогнат да преосмислим и оформим нашите основни социални, градски, културни и икономически модели на поведение, да намерим нови решения на общите предизвикателства.

 

Гост на събитието бе Симона Калева, докторант Обществени комуникации и информационни науки /Журналистика - Книгоиздаване ХХI век/, катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване", СУ „Св. Климент Охридски”. Пред библиотечните специалисти С. Калева говори за „Специалните издания - юбилейни, двуезични, некомерсиални и мястото им в библиотечния фонд. Няколко частни случая от света на авторското право”. Изложението представи   любопитни случаи от авторското право и особеното място в библиотеките на условно наречените специални издания, както и тяхната духовна мисия; посланията, които носят юбилейните издания и ценността им за библиотеките; съдбата на двуезичните издания; различните начини за попълване и обогатяване на библиотечните фондове; причината за възникването на литературните агенции и очакването към тях за прекратяването на злоупотребата с интелектуалния труд; и др.

 

Както всички съвременни библиотеки, така и Регионална библиотека „Дора Габе” се стреми да бъде сред модерните хранилища на паметта на нацията, затова сред приоритетите ? е дългосрочна стратегия за опазване на книжовното богатство на град Добрич и Добруджа и осигуряване на неограничен достъп до знание за широк кръг потребители. Донка Василева, библиотекар сектор Краезнание, представи „Дигиталната библиотека – интегрална част от услугите, предлагани от Регионална библиотека „Дора Габе” – ценните дигитални колекции „Добруджа. Пощенски картички от първата половина на XX век”, „В света на Дора Габе”, „Фотографии и пощенски картички”, „100 години от героичната Добричка епопея”, „Да съхраним историята на Добруджа”, „Празници и обичаи в някогашна Добруджа”, които непрекъснато се дообогатяват. Библиотечният специалист сподели за дигитализираните ценни стари краеведски книги, грамофонни плочи и диапозитиви, книги с автограф и др., и изтъкна приноса на дигиталната библиотека за популяризирането на богатия добруджански краеведски фонд и опазването на оригиналите, съхранявани в библиотеката.

 

Донка Василева представи и новото факсимилно издание на библиотеката "Златна книга за Златна Добруджа" под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан, София, 1940 г., отпечатано  през 2017 г. в Добрич от „Нилекта Принт”.  Книгата е издадена с подкрепата на Министерство на културата. Ценното краведско издание осъществи и една дългогодишна родолюбива идея на г-н Любен Бешков, изтъкнат добруджански краевед, споделяна в годините  от общественика г-н Веселин Бончев и екипа на добричката библиотека. За предговор към изданието е поместена статията на Л. Бешков „Златна книга на Златна Добруджа”, поместена във вестник „Добруджанска трибуна,” бр. 226, 29 септ. 1993 година. Всички гости на форума, сред които бе и г-жа Мария Бешкова, съпругата на изтъкнатия изследовател на Добруджа Любен Бешков, получиха екземпляр от новото издание на библиотеката.

 

В края на библиотечния форум последва дискусия, с мнения и предложения за бъдещи дейности от гостите на събитието - г-н Веселин Бончев, общественик и дарител на библиотека и г-жа Веселина Малчева, дългогодишен библиотекар и краевед. Поздравление към библиотекарите поднесе и проф. д-р Димитричка Близнакова, д.м., директор на Медицински колеж – Варна.

 

Форумът закри директорът на библиотеката г-жа Невяна Христова, която благодари на всички, които се включиха в празника на Библиотекаря с пожелание за успехи и нови професионални срещи.

 

 

всички новини