Актуално

Работна среща в Министерството на културата

27.04.17

Размер на шрифта: a |a |a|
136764_375_282_4x3_xs.jpg

Днес, 27 април, 2017 г. в Министерство на културата се проведе работна среща с директорите и част от методистите на регионалните библиотеки в страната.

 

Във връзка с актуализиране на информацията за библиотечната мрежа в страната, която е част от Информационния регистър на  обществените библиотеки в Република  България, Министерство на културата / Отдел“ Регионални дейности“  / организира тази работна среща.  Презентация за попълване на регистъра  и ангажиментите на регионалните библиотеки в този процес направиха доц.д-р Венцислав Велев и Луизина Савкова. Присъстващите бяха поздравени от министъра на културата г-н Рашко Младенов и заместник-министър проф. дфн Боряна Христова.

всички новини