Конкурсна сесия по програмата "Помощ за книгата" - 2017

Размер на шрифта: a |a |a|
На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело и заповед № РД09-243/ 28.04.2017 г., Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2017 г.

Програма е за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването в следните направления:

1. Българска и преводна художествена литература;

2. Българска и преводна хуманитаристика;

3. Литература за деца и юноши;

4. Културно-историческо наследство и съвременна култура.


 

В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Кандидатстващите проекти трябва да съдържат пълния и окончателен текст на ръкописа (за преводните заглавия – придружен с екземпляр на оригиналния език) и две външни рецензии. Илюстративният материал следва да бъде подготвен в достатъчна степен за оценяването на проекта.

Финансовата помощ, за която се кандидатства, за един проект не може да надвишава 2 500 лева.

Нямат право да кандидатстват културни институти и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Министерството на културата.

 
Необходимите документи за участие в конкурса са:

1. Формуляри за кандидатстване по образец

- Приложение 1: Заявка за участие

- Приложение 2: Икономическо описание на проекта

- Текст на ръкописа на електронен носител (CD, USB, DVD).
 
2. Документ от издателя, удостоверяващ предоставените му авторски права.
             
4. Документи съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело.

 

Срокът за приемане на документите и ръкописите е 30 дни от датата на публикацията.

       
Формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Министерство на културата – www.mc.government.bg. За допълнителна информация: Отдел „Регионални дейности”, тел.: 02 9400 844.   


Икономическо описание на проекта


ЗАЯВКА